Financieel

Evy Beirnaert - Sarah Van Snick

Samen staan wij in voor de praktische inplanning van het werkjaar van de Moerenlopers. WIj organiseren samen met de teamleden diverse activiteiten om gelden in te zamelen voor Roparun, met in ons achterhoofd steeds het moto houdende "leven toevoegen aan de dagen waar meestal geen dagen kunnen worden toegevoegd aan het leven". Elk jaar opnieuw is het een uitdaging om de inschrijfgelden en de gift aan Roparun samen te krijgen. We spreken hier gauw over meer dan 10.000 € - geen rekening houdende met enige andere kosten. Doch met veel plezier en een doorgedreven zin tot slagen gaan we er samen het hele jaar door voor! Samen met onze teamleden Moerenlopers!