Roparun

Wat is Roparun?
De Roparun is een estafetteloop van ongeveer 520 kilometer van Parijs én Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in
teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een
avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: "Leven toevoegen aan de dagen, waar meestal
geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven".


Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die dus ieder gemiddeld zo'n 65 kilometer lopen oftewel meer dan 1 ½
marathon. Daarnaast bestaat een team uit minimaal twee fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan
chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze taken en
gemiddeld bestaat een team uit 25 personen.


Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit
door het organiseren van allerlei acties. Denk hierbij aan het inpakken van boodschappen, het wassen van auto's, het houden
van collectes en het zoeken naar sponsors. Ook zijn de leden van een team verplicht Roparun loten te verkopen waarvan de
opbrengst ten goede komt aan het doel. De drie teams met de hoogste opbrengst en de drie teams die een prijs hebben
gewonnen naar aanleiding van hun gelopen snelheid worden gehuldigd tijdens het eindfeest van de Roparun wat een aantal
weken na de finish plaatsvindt. Op die avond wordt ook de totale opbrengst van de Roparun bekend gemaakt.


Waarom meedoen?
Roparunners trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
Roparunners staan voor het verbeteren van de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten. De opbrengst van de Roparun wordt
niet besteed aan onderzoek maar komt ten goede aan zaken die het leven van kankerpatiënten kunnen veraangenamen.
Roparunnen is veel meer dan lopen alleen. Het is:

  • het beleven van een avontuur
  • een teamprestatie leveren
  • maatschappelijk betrokken zijn
  • zorgen voor je medemensen
  • emotie

Kortom, er zijn meer doelen dan de finish. Hoeveel redenen heb je nodig om mee te doen?